En ny type organisation blomstrer frem i disse år. Virksomheder, som rækker udad frem for at bureaukratisere indad. De får hjælp fra alle, også fra dem uden for det nære netværk og uden for organisationen.

Crowdsourcing, kollektiv intelligens – hypet barn har mange buzzwords. Jacob Bøtter kigger med sin nye bog Udefra gennem hypen og viser, hvordan vi kan blive bedre til at række ud. Tidligere var det nødvendigt at ansætte mange mennesker og bruge mange penge for at skabe noget stort. I dag betyder mange mennesker på lønningslisten ofte bare meget bureaukrati og færre resultater, end få mennesker med et stærkt fælles formål.

Se bare Quirky, der har udviklet 427 husholdningsprodukter sammen med 759.000 mennesker. Eller danske Airtame, der har fået syv millioner kr. i startkapital fra deres første 12.368 brugere. Bogen er fyldt med den slags eksempler på, hvordan vi fremover bør betragte det som en styrke, når ledere og medarbejdere opsøger hjælp. Udefra.

Bogens eksempler omhandler både virksomheden, medarbejderen og samfundet. Virksomhederne kan blive mere innovative ved at lade sig inspirere af, hvordan Procter & Gamble inddrager millioner af forskere udefra, eller hvordan General Electric har fået en hollandsk familiefar til at udregne en smartere flyrute.

Medarbejderne kan blive mere effektive ved at overlade de bureaukratiske eller rutineprægede opgaver til andre udefra, for eksempel mener Bøtter, at vi alle får brug for en sekretær, en korrekturlæser eller en oversætter, der kan give os tid til at dyrke vores eget speciale.

Samfundet er under en massiv forandring på arbejdsmarkedet, uden så mange har lagt mærke til det. I USA anslår man, at op mod en tredjedel af arbejdsstyrken kan karakteriseres som værende deres egen arbejdsgiver, altså freelancere. Om bare seks år mener man, at det vil være halvdelen af arbejdsmarkedet, der udgøres af freelancere. Når vi alle bliver revet løs på denne måde, giver det en masse nye fordele, men også udfordringer, som Bøtter behandler i Udefra.